İçmesuyu

İçmesuyu İsale Hatları, İçmesuyu Arıtma Tesisleri, İçmesuyu Şebeke Sistemleri , Su Kaynakları Yönetimi, Depolar, Terfi Merkezleri, Su Alma Yapıları Proje Yapımı ve Danışmanlığı