Atıksu

Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatları, Atıksu Arıtma Tesisleri, Atıksu Terfi İstasyonları, Çamur Arıtma ve Geri Kazanım Tesisleri, Yağmursuyu Toplama ve Deşarj Sistemleri, Deniz Deşarjı Proje ve Danışmanlık Hizmetleri